Info nl / en

Op deze website kunt u het kolenspoor in Midden-Limburg virtueel verkennen. Naast een actuele blik op dit verlaten landschap krijgt u onderweg ook pop-ups met interviews, kaartmateriaal en publicaties. Het biedt overzicht en inzage in visies, plannen, realisaties… met betrekking tot gebiedsontwikkeling rond het spoor. We willen hiermee kennis delen en samenwerkingen bevorderen. Iedereen is welkom om bijdragen te doen.

Dit platform kadert binnen het Project Kolenspoor. Het werd ontwikkeld tijdens een eerste fase met de naam ‘Het Kolenspoor Getest’.

meer

Project Kolenspoor

In Limburg (B) wordt een nieuw verhaal geschreven voor het Kolenspoor. Een verhaal waarin deze voormalige mijnstreek, na de sluiting van Ford Genk, een transitie zal maken naar een groene vernetwerkte regio, met het Kolenspoor als katalysator.

Het Kolenspoor vormde jarenlang de ruggengraat van Midden-Limburg, door 7 steenkoolmijnen en de Ford-fabrieken met elkaar te verbinden. Doel is nu om deze onderbenutte spoorlijn terug in te zetten als katalysator om een gebiedsontwikkeling op gang te brengen die de grenzen van de individuele gemeente overstijgt. Diverse actoren worden uitgedaagd om samen na te denken rond nieuwe vormen van beleving, beweging en productie.

Met ‘beleving’ worden alle recreatieve projecten aangeduid als toerisme, sport en spel. Alsook ecologie en landschap, cultuur en erfgoed, en tenslotte huisvesting. ‘Beweging’ focust op het mobiliteitsnetwerk in Midden-Limburg. Onder het woord ‘productie’ verzamelen we alle projecten die te maken hebben met economie, wetenschap, technologie; energie, data en kennis.

De uitdagingen van het project Kolenspoor passen binnen het beleidsplan Ruimte Vlaanderen, dat de basis moet vormen voor een strategisch, dynamisch en realisatiegericht ruimtelijk ontwikkelingsbeleid.

Fase 1: ‘Het Kolenspoor Getest’

Om het verhaal van het Kolenspoor terug tot leven te brengen, werkte Ruimte Vlaanderen in 2015-2016 samen met Z33/Architectuurwijzer. Samen ontwikkelden ze dit digitale platform, dat alle studies, visies en ambities van het gebied verzamelt, verbindt en toegankelijk maakt voor een breed publiek.

Het project initieerde ook twee ateliers: atelier Houthalen-Helchteren door OSA-KULeuven en atelier Genk door onderzoeksgroep Social Spaces van UHasselt i.s.m. PlusOffice en Delva Landscape Architects. Ze ontwikkelden ruimtelijke scenario’s met de nadruk op het sluiten van kringlopen en coalitievorming.

Fase 2: ‘Het Strategisch Project’

Vanaf december 2016 start een strategisch project voor de periode van drie jaar. De strategisch coördinator probeert concrete projecten in de lijn van het voortgaande onderzoek op te zetten.

Parallel organiseert Z33/Architectuurwijzer een participatief ontwerpspel, waarin de burgers bij de discussies betrokken worden. Onder de naam “Kolenspoor City Project: design as team sport” zullen er in het voorjaar van 2017 in alle kolenspoorgemeentes workshops plaatsvinden die resulteren één groot toekomstbeeld.

Klik hier om het schema met de projectstructuur te downloaden.

 

Save

Save

Save

Save

On this website you can virtually explore the coal track in Central Limburg (Belgium). In addition to a current look at this deserted landscape, you will find pop-ups with interviews, maps and publications. This website provides an overview and insight into visions, plans, achievements … concerning the territorial development around the coal track. This platform is aimed to be a tool for knowledge sharing in order to foster collaborations between partners. Everyone is welcome to contribute.

Save

Website ontwerp en ontwikkeling door Martijn Pillards en Bert Hornikx van Firma 103

Concept door Martina Muzi van Space Caviar Studio en Ciel Grommen van Architectuurwijzer/Z33

Time-lapse van het kolenspoor door Levi Heymans van Viewz.

Met speciale dank aan Luc Smeets; Danny Bierset van de audiovisuele studio van provincie Limburg; Luc Bessendorffer, Paul Engels, Leen Uyterhoeven, Lieven Goethals, Eddy Rooyakkers en Geert Thys van de NMBS.

In het kader van ‘Het Kolenspoor Getest’
een project geïnitieerd door Ruimte Vlaanderen met Liesl Van Vanautgaerden, Hanne Van Gils, Dominiek Lens en Inge Coelmont in het kader van T.OP Limburg & gecureerd door Jan Boelen, Ciel Grommen en Geert Driessen van Architectuurwijzer/Z33 in het kader van Stad Limburg

Website design en development by Martijn Pillards and Bert Hornickx from Firma 103

Concept by Martina Muzi from Space Caviar Studio, Ciel Grommen from Architectuurwijzer/Z33.

Time-lapse of Coal Track by Levi Heymans from Viewz.

With special thanks to: Luc Smeets; Danny Bierset from audiovisual studio of Limburg province; Luc Bessendorffer, Paul Engels, Leen Uyterhoeven, Lieven Goethals, Eddy Rooyakkers and Geert Thys from NMBS.

In the framework of Testing the Coal Track
a project initiated by Ruimte Vlaanderen (with Liesl Van Autgaerden, Hanne Van Gils, Dominiek Lens) in the framework of T.OP Limburg & curated by Jan Boelen, Ciel Grommen and Geert Driessen from Architectuurwijzer/Z33 in the framework of Stad Limburg